WAAROM ELKE ONCOLOOG ZICH MOET VERDIEPEN IN ALTERNATIEF

Klink op de link onderaan de pagina voor de video!

De eed van Hippocrates is de eerste reden dat een oncoloog en eigenlijk elke arts zich zou moeten verdiepen in alternatief. In de eed zweren wij dat we alles zullen doen wat we kunnen om onze patiënten bij te staan. Het bestuderen en toepassen van de kennis van geneeswijzen uit andere werelddelen is een eenvoudige manier om de eed van Hippocrates in de praktijk te brengen.

Maar niet alles wat te koop is, is ook goed

Dat klopt. Zowel regulier als alternatief zijn er zaken mis, soms zelfs heel erg mis. Dat is de tweede reden dat een oncoloog zich in alternatieve behandelingen zouden moeten verdiepen.

Patiënten die zijn opgegeven zullen namelijk op zoek gaan naar alternatieven. Als leek moeten ze dan - vaak onder tijdsdruk - beoordelen of een behandeling die op het internet wordt aangeboden goed of slecht is. Dat is niet gemakkelijk en kan tot problemen leiden. Artsen zijn op basis van hun kennis relatief eenvoudig in staat om te beoordelen of een alternatieve behandeling gebaseerd is op onze huidige kennis van het lichaam of niet. Op die manier kunnen ze patiënten adviseren en problemen voorkomen.

Is het niet beter om alle alternatieven af te wijzen?

Nee natuurlijk is dat niet beter. In elke geneeswijze zitten goede dingen. Alles afwijzen staat gelijk aan het kind met het badwater weggooien. Dat is dom gedrag.

'Maar alternatieven zijn niet bewezen?' zullen sommigen roepen. Met alle respect maar ook dat is een domme opmerking. Tal van alternatieven zijn door dubbelblind wetenschappelijk onderzoek bewezen en bijna de helft van de reguliere medicijnen en behandelingen zijn dat niet (zie ook mijn videoblog daarover: 49% van de reguliere behandelingen zijn niet bewezen). Dat is niet mijn mening, maar de gegevens zijn gepubliceerd in goede medische tijdschriften. Daarom sta ik voor mijn visie:

Ik sta voor één geneeskunde, namelijk de geneeskunde die het beste uit alle geneeswijzen verenigt, ten dienste van de patiënt

Klink op de link hieronder voor de video!

GEZONDHEIDSVIDEO Henk Fransen